Vardagar och helger

 

Vardagsliv och vardagsaktiviteter

De som bor på Vägen till ska under veckan gå i skolan/ praktikplats eller annan form av sysselsättning. Ungdomarna och personalen planerar veckans aktiviteter och utför även en del av aktiviteterna tillsammans. Exempel på en aktivitet kan vara att gemensamt tillreda en måltid vilket dels fungerar som en aktivitet och dels som en träningssituation för ungdomen i att planera, besluta och genomföra.

 

Varje ungdom har ansvar för sin tvätt och att hålla ordning i sitt rum. När det inte finns något inbokat eller när ungdomarna inte ska göra andra uppgifter, till exempel läxor, ser vi gärna att ungdomarna utövar någon fritidsaktivitet beroende på intresse. Vardagen på Vägen till ska genomsyras av kontinuitet, förutsägbarhet och stabilitet.

 

Helger och lov

Helgen är ett avbrott i vardagen. Veckoslut och lov kan innehålla planerade hemresor eller utflykter tillsammans med personalen. Personalen ska skapa utrymme för spontan avkoppling och umgänge.

Vi ser familjer och närstående som viktiga faktorer för ett gott och hållbart förändringsarbete.