Gruppverksamhet och utbildning
 

På boendet finns tillgång till gruppverksamhet som

  • kostrådgivning: kunskap om nyttig och bra kost ur ett hälsosamt perspektiv
  • ung privatekonomi: kunskap om hur man planerar och får en fungerande budget
  • etik- och moraldiskussioner
  • social färdighetsträning
  • rökavvänjning, vid behov
  • olika temadagar eller föreläsningar, till exempel om sexuell hälsa och olika yrken
  • färg- och formövningar
  • familjedagar