Socialt nätverk

 

Familj

Vägen till ska främja och skapa utrymme för umgänge mellan ungdomarnas familj och vänner samt andra betydelsefulla vuxna som finns i deras nätverk.


Vårdnadshavarna erbjuds kontinuerligt stöd och föräldrasamtal. Dock är det viktigt att betona att Vägen till inte erbjuder familjeterapi. Kontaktpersonen ska i största möjliga mån arbeta för att upprätta en god dialog med målet att både ungdomen och vårdnadshavare ska få bättre förståelse för varandra.

 

Vi ser ungdomarnas familjer och anhöriga som viktiga faktorer för ett gott och hållbart förändringsarbete.

 

Skolan och praktikplats

Genom tät kontakt med lärare/mentorer följs planerad skolgång/praktik upp. Möjlighet till kontinuerlig utvärdering erbjuds genom skattningsverktyg.

 

Fritiden

Personalen arbetar för att ungdomarna ska ha en meningsfull fritid och positiva vänskapsrelationer.

 

Samverkan

Personal ansvarar för att knyta kontakter med instanser och aktörer som behövs för insatsen. Det kan till exempel vara socialtjänsten, BUP, Arbetsförmedlingen, sjukvården eller andra viktiga personer i ungdomens nätverk.

 

Verksamheten erbjuder möjlighet till att läsa körkortsteorin och att börja övningsköra.