Samarbeten


Genom vår moderorganisation Svea Kulturkompetens AB är vi underkonsulter för Dataspelsakuten i frågor rörande internet/ dataspel. Vi erbjuder råd och stöd.Vägen till har ramavtal med 61 kommuner. Nationella upphandlingen för HVB barn och unga 2013.

http://www.sklkommentus.se