Psykoterapeutiska samtal
 

På boendet finns en steg 1-terapeut som ungdomarna kan vända sig till för psykoterapeutiska samtal. Personalen på boendet finns alltid tillgänglig för mer informella samtal och coachning.

 

Vår terapeut går i kontinuerlig  handledning hos legitimerad  psykoterapeut. Detta för att kvalitetssäkra terapin.