Metoder och bedömningsinstrument

De metoder som genomsyrar verksamheten är social färdighetsträning, lösningsfokuserad samtalsmetodik, psykodynamisk psykoterapi, risk- och skyddsanalyser, ART, BBIC, ADAD och ADL. Några av de skattningar vi använder är KASAM 13 och Livets stege.