Målgrupp

 

Vi tar emot ungdomar mellan 15–19 år

Vägen till är ett litet behandlingshem med fem platser. Boendet är utformat för ungdomar mellan 15-19 år, som på grund av olika omständigheter som familj- och relationsproblem, bristande hemmiljö eller beteendeproblem inte kan bo hemma.
Inom ramen för detta tar vi även emot ensamkommande flyktingungdomar. Målgruppen kan även ha funktionshinder som ADHD och ADD.
Målet är att ungdomarna ska ha utvecklats till trygga individer när de lämnar boendet.

Vägen till är dubbelbemannat dygnet runt och kan vara ett alternativ till familjehemsplacering. 
Vägen till har en liten personalgrupp som står för kontinuitet och stabilitet. All personal har adekvat utbildning, yrkeserfarenhet och kulturkompetens.