Verksamhetens mål
 

Målet med Vägen till är att ungdomarna under sin vistelse ska få hållbara verktyg för en fungerande tillvaro framöver. Tillsammans med stöd från vuxna och omdömesgilla individer kan de utvecklas och växa.

 

Hur arbetar vi för att uppnå målen?

Under sin tid på Vägen till lever ungdomarna med trygga och förutsägbara vuxna som vägleder och sätter gränser samtidigt som de får ta del av aktiva insatser som hjälper dem att:

  • få struktur på sin vardag
  • flytta till eget boende
  • förstå sig själva, familjen och sin vardag och se de möjligheter och begränsningar som finns där
  • utveckla och upprätthålla relationer som är viktiga och positiva
  • få tillräckligt med kunskap och praktisk erfarenhet för att kunna flytta till eget boende
  • fullfölja sina studier eller sin praktik
  • skapa medvetenhet om psykisk och fysisk hälsa och hur de hänger samman
  • få en meningsfull fritid.

"Kärleken är ett verb. Man visar den genom en handling, inte genom ord." - Patricia Tudor-Sandahl