Husmöten
 

På boendet har vi husmöten en gång i veckan. Tanken är att ungdomarna ska träna sig i att vara med i en demokratisk process, att göra sin röst hörd, att känna att deras åsikter spelar roll samt vikten av kunna fatta ett gemensamt beslut.

 

I detta forum kan ungdomarna ta upp sådant som är kopplat till boendet eller komma med idéer och olika förslag till förändringar. De kan även initiera egna projekt såsom exempelvis en utbytesresa, en utställning eller liknande i syfte att träna sig i att påbörja och avsluta en process.

 

Varje husmöte dokumenteras och följs upp av personalen som deltar vid mötena som en stödjande funktion. Våra husmöten är ett led i verksamhetens kvalitetsarbete.

 

Vi som arbetar här på Vägen till ska aktivt främja delaktighet och inflytande på boendet. Personalen ska belysa ungdomarnas kompetens och förse dem med känslan av meningsfullhet och känslan av att själva kunna påverka sin livssituation.

 "Att få växa som människa är en rättighet"