Dokumentation
 

 

I både dokumentation och på boendet ska verksamheten
vara präglad av respekt för den enskildes integritet. Behandlingsarbetet och bemötandet av den unge ska ha sin ansats utifrån FN:s konvention och barnets rättigheter (barnkonventionen).