Vi tar emot ungdomar mellan 15–19 år med psykosocial problematik.

Vägen till är ett minde behandlingshem med fem platser. Boendet är anpassat för ungdomar mellan 15-19 år. Orsaker till placering kan vara familje- och relationsproblem, brister i hemmiljön eller egna beteendeproblem. Målgruppen kan även ha funktionshinder som ADHD och ADD.

Målet är att ungdomarna ska ha utvecklats till trygga och välmående individer när de lämnar Vägen till.
                                        
Vägen till har en liten personalgrupp som står för kontinuitet och stabilitet och kan vara ett alternativ till familjehemsplacering. Personalen har lämplig akademisk utbildning och yrkeserfarenhet.

Vägen till kan i slutskedet av behandlingen erbjuda eget boende i en av våra träningslägenheter.
 
Vägen till– Utsluss. Ett bra alternativ för ungdomar som har behov av stödboende och en fungerande vardag. Vi har små lägenheter i Trelleborg som är väl anpassade för ungdomens behov och förutsättningar.  

För information och
placering, kontakta:


Marguita Weckner
0723-295656
marguita.weckner@vagentill.se

5 platser + 4 platser i utslussningsboende